Skip to content

Yrityksen oikeushuolto kiinteään hintaan

Tarjoamme kunkin yrityksen tarpeisiin sovitettua ja oikeusriitoja ehkäisevää neuvontapakettia kiinteään 500 euron (+alv) hintaan.

Neuvontapaketti sisältää alustavan perehtymisen asiakkaan laatimaan asiakirjaluonnokseen, henkilökohtaisen neuvottelun ja kirjallisen loppuarvion, jonka perusteella asiakas voi laatia lopullisen asiakirjan. Jos kirjallista loppuarviota ei tarvita, hinta on 250 euroa (+ alv). Neuvontapaketin tarkempi sisältö sovitaan ennen työn aloittamista.

Neuvontapaketti voidaan sopia ulotettavaksi esimerkiksi yrityksen yhtiöasiakirjoihin, työsopimuksiin tai osto- ja myyntitoimintaa määrittäviin sopimuksiin.  Tavoitteena on tunnistaa ja kartoittaa sopimuksiin sisältyviä riskejä ja väärinkäsityksiä, jotta mahdolliset sopimusperusteiset riidat voitaisiin välttää. Otamme neuvontatyössämme huomioon lainsäädännön vaikutukset yrityksen toimintaan ja pyrimme siihen, että sopimukset palvelevat yrityksen toimintaa tehokkaasti ja täsmällisesti. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että yrityksessä työ voidaan kohdistaa tuottavaan toimintaan, eikä aikaa, vaivaa ja rahaa tarvitse kuluttaa oikeudenkäynteihin.

Yritysten oikeushuoltoa koskevaan neuvontapakettiin sisältyy alkuneuvottelu joko toimistossamme tai puhelimitse, huollettavien sopimusten haluttujen päämäärien selvittäminen yhdessä yrityksen kanssa sekä asiakirjojen arviointi ja muutosehdotusten antaminen yritykselle kirjallisen raportin muodossa, tarvittaessa annamme myös oman sopimuspohjamme.

Oikeushuoltopaketti rakentuu yleensä seuraavasti:

OIKEUSHUOLLON LAUSUNTO

Lausunnon kohde
  1. Lausunnon kohteena olevat oikeussuhteet ja niihin liittyvät toiminnot
  2. Oikeussuhteelle asetettu tarkoitus ja tehtävä
  3. Lausunnossa esitettävät arviot

OIKEUSSUHTEEN SISÄLTÖ

Oikeudelliset sopimus- tai muut asianosaissuhteet ovat moninaisia, eikä yksiselitteistä tarkastuskaavaa ole mahdollista antaa tilanteeseen tutustumatta. Sopimusten tarkastus aloitetaan yleensä seuraavista kysymyksistä:

– sopimusosapuolten määrittely
– sopimuksen tausta ja  edellytykset
– sopimuksen kohde (tuote, toiminta, palvelu)
– hinta, maksuehdot
– toimialaan liittyvät erikoisehdot
– sopimuskumppanien erityiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä vastuunrajoitukset
– sopimuksen muuttaminen
– sopimuksen purkaminen
– riitaisuuksien ratkaiseminen
– sopimuksen voimassaolo
– sopimuskappaleet
– allekirjoitusvaatimukset
– asiajärjestys
– ristiriitaisuudet, puutteet, lainvastaisuus

RISKIARVIOINTI

Kaikissa sopimussuhteissa on riskejä. Pääasialliset riskit voidaan jaotella seuraavasti:

  1. Juridinen riski (juridisesti virheellinen sopimus)
  2. Liiketoiminnallinen riski (sopimus ei toteudu)
  3. Luottoriski (sopijapuolen maksukyvyttömyys)
  4. Rahoitusriskit (korko-, valuutta- yms. riskit)

Oikeushuollon riskikartoitus suoritetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja raportissa arvioidaan kunkin riskin todennäköisyys ja vakavuus.

Tämä tarjous on voimassa 31.12.2020 asti. Lisätietoja tarjouksesta antaa asianajaja Risto Tuori.