KHO oikaisi uuden auton tuojan arvonlisäverotuksen

Korkein hallinto-oikeus on 24.4.2018 antamassaan ratkaisussa oikaissut Saksasta uutena tuodun henkilöauton arvonlisäverotuksen, joka johti kaksinkertaiseen verotukseen. A oli ostanut Saksasta ja tuonut Suomeen alle 6 kuukautta vanhan ja vähemmän kuin 6.000 km ajetun henkilöauton, jota verotettiin tämän vuoksi uutena kuljetusvälineenä. Ajoneuvosta antamansa autoveroilmoituksen yhteydessä A oli esittänyt Tullille ostolaskun, joka…

Lue lisää...

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET 2018

Liikennevahinkolautakunta on päivittänyt vuodelle 2018 uudet soveltamisohjeet, jotka löytyvät osoitteesta: www.liikennevahinkolautakunta.fi.  Liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita sovelletaan liikennevahinkojen korvauskäytännössä. Liikennevakuutettavan ajoneuvon aiheuttamat henkilövahingot korvataan tuottamuksesta riippumatta vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Jos ajoneuvo jää tuntemattomaksi tai sitä ei ole liikennevakuutettu, vahingonkorvausta voi hakea valtiokonttorilta. Kaikki asianajajamme ovat erikoistuneet liikennevahinkoihin liittyivien syyllisyys- ja…

Lue lisää...

Purettuun kiinteistökauppaan perustunut varainsiirtoveron korotus kumottiin

Korkein hallinto-oikeus antoi 1.12.2017 varainsiirtoverotusta koskevan vuosikokousratkaisun, jossa oli kysymys varainsiirtoveron ja siihen perustuvan viivästyskoron palauttamisesta, kun kiinteistökauppa oli sopimuksella purettu. A oli ostanut kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa. Kauppa oli sittemmin purettu kauppakirjan…

Lue lisää...

Metsästäjien huolimattomuuden asteet puntarissa

Korkein oikeus 2016:95 Korkein oikeus antoi 22.12.2016 metsästysrikosta koskevan ratkaisun, joka sisältää mielenkiintoisen valikoiman syytettyjen henkilöiden huolimattomuuden eri asteista ja sen merkityksestä teon rikosoikeudelliseen arviointiin. Oikeustapauksen otsikkoteksti on seuraavanlainen: A ja B olivat olleet metsästämässä. Tällöin A:n koira oli haukkunut maastosta löytämäänsä aukkoa ojanpenkassa. Tapahtuma oli tallentunut koiran kaulapannan videokameralla.…

Lue lisää...

Oikeusturvan aukko ajokieltoasioissa

Tieliikenteen valvontaan kuuluu kaiken muun ohella eri ajoneuvoryhmiä koskevien ajo-oikeuksien myöntäminen ja peruuttaminen. Silloin, kun ajo-oikeuden haltijan epäillään syyllistyneen tiettyihin rikoksiin tai rikkomuksiin, poliisi voi, ja törkeämmissä tapauksissa poliisin pitääkin määrätä hänet väliaikaiseen ajokieltoon. Sen jälkeen epäillyn oikeusturvassa onkin pahoja puutteita. Otetaanpa pari esimerkkiä: 1. Ajokielto pysyy vaikka epäily tai…

Lue lisää...

Ajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeää

Rekisteriin merkityn, mutta arvottomankin moottoriajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeä juttu, sen laiminlyönti ajallaan voi nimittäin tulla kalliiksi. Korkein hallinto-oikeuden 3.8.2016 antamassa ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko omistaja A luovuttanut ajoneuvon jättämällä sen B:n korjaamon pihaan, josta B oli sen kolmen vuoden kuluttua antanut romutettavaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli sittemmin A:n…

Lue lisää...

Oikeuden käymisen kulut

Oikeuden hakeminen yleisessä tuomioistuimessa ei ole halpaa puuhaa. Kuluriski on suurin niille keskituloisille kansalaisille, jotka maksavat oikeudenkäyntinsä itse ja joiden tuloilla kymmenien tuhansien eurojen kuluista selviää vain ottamalla lisää velkaa. Rikkaammilla se raha on, köyhemmät saavat ainakin osan kuluistaan oikeusapuna valtion varoista. Usein syy korkeisiin oikeudenkäyntikustannuksiin vieritetään asianajajien niskoille. Halvalla…

Lue lisää...