Yhteisöjen kokouksia voidaan koronaviruksen vuoksi lykätä 30.9.2020 asti

Poikkeuslain mukaan osakeyhtiön yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.  Pörssiyhtiöiden osalta laissa on lisäksi erityismääräyksiä. Poikkeuslain mukaan osuuskunnan ja rekisteröidyn…

Lue lisää...

Asiakkaan oikeutettu etu – mikä se on?

Toimistomme sloganin mukaan toimintamme tavoitteena on asiakkaan oikeutettu etu. Sen voi ymmärtää niin, että asiakas saa sen, mitä hän pitää omana oikeutettuna etunaan. Näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Tuomioistuin ei ratkaise asioita sen mukaan, mitä asiakas vaatii, vaan sen mukaan, mitä asiakas osoittaa olevansa oikeutettu vaatimaan. Sen vuoksi asianajajan on…

Lue lisää...

Kuluttajan oikeusturva autokauppariidassa

Kuluttajan asemassa oleva auton ostaja joutuu riitautuessaan myyjän kanssa pohtimaan, kumpi on parempi oikeustie: tuomioistuin vai kuluttajariitalautakunta? Otetaanpa esimerkiksi yksi tuomioistuinratkaisu ja muutamia kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja jakoketjua koskevissa asioissa. Jakoketjusta ja jakohihnasta aiheutuvat moottorivauriot ovat yleisiä kuluttajariitalautakunnassa käsiteltäviä asioita. Jakoketjun ongelmat johtuvat yleensä joko ketjun venymisestä tai siitä, että ketjun kiristin…

Lue lisää...

KHO oikaisi uuden auton tuojan arvonlisäverotuksen

Korkein hallinto-oikeus on 24.4.2018 antamassaan ratkaisussa oikaissut Saksasta uutena tuodun henkilöauton arvonlisäverotuksen, joka johti kaksinkertaiseen verotukseen. A oli ostanut Saksasta ja tuonut Suomeen alle 6 kuukautta vanhan ja vähemmän kuin 6.000 km ajetun henkilöauton, jota verotettiin tämän vuoksi uutena kuljetusvälineenä. Ajoneuvosta antamansa autoveroilmoituksen yhteydessä A oli esittänyt Tullille ostolaskun, joka…

Lue lisää...

LIIKENNEVAHINKOLAUTAKUNNAN SOVELTAMISOHJEET 2018

Liikennevahinkolautakunta on päivittänyt vuodelle 2018 uudet soveltamisohjeet, jotka löytyvät osoitteesta: www.liikennevahinkolautakunta.fi.  Liikennevahinkolautakunnan normeja ja ohjeita sovelletaan liikennevahinkojen korvauskäytännössä. Liikennevakuutettavan ajoneuvon aiheuttamat henkilövahingot korvataan tuottamuksesta riippumatta vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Jos ajoneuvo jää tuntemattomaksi tai sitä ei ole liikennevakuutettu, vahingonkorvausta voi hakea valtiokonttorilta. Kaikki asianajajamme ovat erikoistuneet liikennevahinkoihin liittyivien syyllisyys- ja…

Lue lisää...

Purettuun kiinteistökauppaan perustunut varainsiirtoveron korotus kumottiin

Korkein hallinto-oikeus antoi 1.12.2017 varainsiirtoverotusta koskevan vuosikokousratkaisun, jossa oli kysymys varainsiirtoveron ja siihen perustuvan viivästyskoron palauttamisesta, kun kiinteistökauppa oli sopimuksella purettu. A oli ostanut kiinteistön perustettavan yhtiön lukuun. Verohallinto oli maksuunpannut A:lle varainsiirtoveroa ja viivästyskorotusta, koska A ei ollut hakenut saannolleen lainhuutoa eikä maksanut varainsiirtoveroa. Kauppa oli sittemmin purettu kauppakirjan…

Lue lisää...

Metsästäjien huolimattomuuden asteet puntarissa

Korkein oikeus 2016:95 Korkein oikeus antoi 22.12.2016 metsästysrikosta koskevan ratkaisun, joka sisältää mielenkiintoisen valikoiman syytettyjen henkilöiden huolimattomuuden eri asteista ja sen merkityksestä teon rikosoikeudelliseen arviointiin. Oikeustapauksen otsikkoteksti on seuraavanlainen: A ja B olivat olleet metsästämässä. Tällöin A:n koira oli haukkunut maastosta löytämäänsä aukkoa ojanpenkassa. Tapahtuma oli tallentunut koiran kaulapannan videokameralla.…

Lue lisää...

Oikeusturvan aukko ajokieltoasioissa

Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen ajokieltomenettely on muuttunut  1.6.2019 voimaan tulleen ajokorttilain muutoksen johdosta. Nyt ajokiellon määrää kaikissa tilanteissa poliisi. Aikaisemmassa lainsäädännössä ollut epäkohta väliaikaisen ajokiellon jatkumisesta ei ole kuitenkaan kokonaan poistunut. 1. Ajokielto pysyy vaikka epäily tai syyte olisi perusteeton Autoilija A:n epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, jonka perusteella hänet…

Lue lisää...

Ajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeää

Rekisteriin merkityn, mutta arvottomankin moottoriajoneuvon luovutuksen rekisteröinti on tärkeä juttu, sen laiminlyönti ajallaan voi nimittäin tulla kalliiksi. Korkein hallinto-oikeuden 3.8.2016 antamassa ratkaisussa oli kysymys siitä, oliko omistaja A luovuttanut ajoneuvon jättämällä sen B:n korjaamon pihaan, josta B oli sen kolmen vuoden kuluttua antanut romutettavaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi oli sittemmin A:n…

Lue lisää...

Oikeuden käymisen kulut

Oikeuden hakeminen yleisessä tuomioistuimessa ei ole halpaa puuhaa. Kuluriski on suurin niille keskituloisille kansalaisille, jotka maksavat oikeudenkäyntinsä itse ja joiden tuloilla kymmenien tuhansien eurojen kuluista selviää vain ottamalla lisää velkaa. Rikkaammilla se raha on, köyhemmät saavat ainakin osan kuluistaan oikeusapuna valtion varoista. Usein syy korkeisiin oikeudenkäyntikustannuksiin vieritetään asianajajien niskoille. Halvalla…

Lue lisää...