Aukiolomme poikkeustilanteessa

Koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta pyrimme edelleenkin palvelemaan sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.  Oman ja asiakkaiden turvallisuuden vuoksi pyrimme järjestämään asiakasneuvottelut ja kokoukset mahdollisimman paljon etäyhteyksien avulla. Asiakirjoja voi toimittaa toimistoillemme postitse (ei Ideaparkiin) tai sopimalla toimitustavasta erikseen lakimiehen kanssa. Neuvotteluista lakimiehen kanssa tulee sopia etukäteen puhelimitse tai…

Lue lisää...

Liikennevakuutuskorvaus Venäjältä, mahdottomuusko?

Venäläinen linja-auto kolhi suomalaista autoa venäläisen matkailukohteen pysäköintialueella kesällä 2015. Kuljettajan ensimmäinen kysymys oli, paljonko hänen pitää maksaa, ettei kutsuta miliisiä paikalle. Hinnasta ei päästy yksimielisyyteen, joten paikalle saatiin suomalaisten käyttämän majatalon emännän avustuksella miliisi, joka valokuvasi ja mittasi tapahtumapaikan todeten bussin kuljettajan syylliseksi tapahtuneeseen. Suomalainen osapuoli ajatteli, että hyvä,…

Lue lisää...

Syrjintä työhönotossa

Työsopimuslain mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua (TSL 2.2 §). Syrjintäkielto ulottaa vaikutuksensa työsuhteen kaikkiin vaiheisiin, toisin sanoen työhönottoon, työsuhteeseen sekä työsuhteen päättämiseen.  Tarkemmin yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Työelämän yhdenvertaisuutta koskevan sääntelyn taustalla vaikuttaa edelleen perustuslain yhdenvertaisuutta…

Lue lisää...

Muutoksia työlainsäädäntöön

Vuoden 2017 alussa astui voimaan monia työlainsäädäntöä koskevia muutoksia. Muutokset liittyvät keskeisesti hallituksen tavoitteeseen edistää työllisyyttä sekä päämäärään vauhdittaa taloutta. Työlainsäädäntö näyttäytyy tärkeänä instrumenttina näiden tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. Toisaalta uudistukset voi nähdä myös yhtenä (pienenä) askeleena kohti työmarkkinoiden joustavoitumista, mikä usein yleisessä keskustelussa nähdään työmarkkinoiden tärkeänä ja tavoiteltuna ominaisuutena.…

Lue lisää...

Asianajajan salassapitovelvollisuudesta

Oikeudenkäymiskaaren (OK 4/1734) 15 luvun 17 §:ssä säädetään, ettei oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja taikka tulkki saa luvattomasti todistaa siitä, mitä hän on saanut tietää hoitaessaan oikeudenkäyntiin liittyvää tehtävää; antaessaan oikeudellista neuvontaa päämiehen oikeudellisesta asemasta esitutkinnassa tai muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa; antaessaan oikeudellista neuvontaa oikeudenkäynnin käynnistämiseksi tai sen välttämiseksi. Tuomioistuin voi kuitenkin…

Lue lisää...

Oikeudellisia ammattinimikkeitä asianajajasta oikeusnotaariin – mitä ne tarkoittavat?

Moni oikeudellisia palveluja etsinyt on saattanut törmätä ammattinimikkeiden vaihtelevuuteen. Tarjolla on asianajajan, varatuomarin, lupalakimiehen tai lakimiehen palveluita, asianajotoimistoissa tai lakiasiaintoimistoissa. Ammattinimikkeillä on omat tarkoituksensa ja merkityksensä. Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä taustasta, joka oikeudellista palvelua tarjoavalla oikeuden ammattilaisella on. Lähtökohtana on, että jokainen oikeudellista palvelua tarjoava on suorittanut ylemmän…

Lue lisää...

Yhdistysten hallitusten jäsenten esteellisyydestä

Yhdistystoiminnassa on usein niin kova toiminnan tahti, että eräät toimintarajoitukset jäävät huomaamatta. Yhdistyksen hallituksen jäsenten esteellisyys on yksi yleisimpiä kokouksissa turhan kevyesti ohitettuja kokonaisuuksia. Toiminnantarkastajien riippumattomuus hallituksen jäsenistä on toinen tarkasti huomioon otettava asia. Näitä koskevat yhdistyslain säännökset ilmenevät oheisesta liitteestä (Yhdistyslaki – esteellisyys 24012017). Yhdistyksen hallituksen jäsen tai muu,…

Lue lisää...

Laki rikosuhrimaksusta astui voimaan joulukuussa

1.12.2016 lähtien on rikoksentekijä joutunut suorittamaan rikosuhrimaksun, mikäli rikoksentekijä tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Rikosuhrimaksu koskee myös yhteisösakkoon tuomittua oikeushenkilöä.  Maksuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole alle 18-vuotiailla rikoksentekijöillä.  Rikosuhrimaksu on 40 euroa, jos rangaistus tuomitaan yhdestä tai useammasta rikoksesta, josta vähintään yhdestä säädetty ankarin rangaistus on enintään…

Lue lisää...

Tarjoamme yrityksille sopimushuoltoa kiinteään hintaan

Asianajotoimisto ACTAS Oy käynnistää joulukuussa yritysten sopimushuoltoa koskevan kampanjan. Tarjoamme kunkin yrityksen tarpeisiin sovitettua ja oikeusriitoja ehkäisevää neuvontapakettia kiinteään 400 euron (+ alv) hintaan. Neuvontapaketti voidaan sopia ulotettavaksi esimerkiksi yrityksen yhtiöasiakirjoihin, työsopimuksiin tai osto- ja myyntitoimintaa määrittäviin sopimuksiin.  Tavoitteena on tunnistaa ja kartoittaa sopimuksiin sisältyviä riskejä ja väärinkäsityksiä, jotta mahdolliset…

Lue lisää...