Skip to content

Yhteisöjen kokouksia voidaan koronaviruksen vuoksi lykätä 30.9.2020 asti

Poikkeuslain mukaan osakeyhtiön yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.  Pörssiyhtiöiden osalta laissa on lisäksi erityismääräyksiä.

Poikkeuslain mukaan osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua valtuutetun välityksellä ja hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen näitä keinoja koskevien lakiin ja sääntöihin perustuvien rajoitusten estämättä. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on kuitenkin enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että syyskuun 2020 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020, ja sitä sovelletaan sellaiseen kokoukseen, joka pidetään tämän lain voimassa ollessa. Kutsu kokoukseen voidaan antaa jo ennen lain voimaantuloa, kunhan se on tämän lain mukaisena toimitettu.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi  (30.4.2020/290)

Lakiteksti löytyy täältä.

Risto Tuori