Palvelut

Old factory building of red brick in the autumn. Tampere, Finland

Oikeudellinen neuvonta

 • ei yleistä maksutonta puhelinneuvontaa, toimeksiantoa edeltäviä keskusteluja ei laskuteta
 • maksuttomat neuvontapalvelut Autoliiton ja yrittäjäyhdistysten jäsenille
 • yksinkertainen neuvonanto puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai henkilökohtaisessa neuvottelussa kiinteään hintaan (kysy voimassa olevaa hinnastoamme)
 • laajempaa selvitystä edellyttävä neuvonta tuntiveloituksella, myös kirjalliset lausunnot


Asiakirjojen laatiminen ja tarkastaminen

 • kauppakirjat, testamentit ym. asiakirjat laaditaan vankan kokemuksen perusteella
 • erikseen sovittaessa asiakirjat myös sähköisessä muodossa (sähköpostina)
 • yrityksille sopimusten tarkastuspalvelu kiinteään hintaan (kysy sopimushuoltoa)


Asianajotoimeksiannot

 • riita-, rikos- ja hakemusasiat yleisissä tuomioistuimissa, hallintovalitukset ja kantelut hallintotuomioistuimissa, muut asianajotoimeksiannot (kuluttajariitalautakunta ym.)
 • avustamme yleisen oikeusavun hakemisessa tai oikeusturvavakuutusedun vahvistamisessa


Viranomaismääräykseen perustuvat pesänselvitykset ja muut tehtävät

 • konkurssi- ja kuolinpesien selvitykset, perinnönjaot ja ositukset
 • yrityssaneeraukset ja yksityishenkilön velkajärjestelyt
 • yhteisomistussuhteiden purkaminen uskottuna miehenä


Etätoimeksiannot ja toimeksiannon välitykset

 • toimeksiannot vastaanotetaan myös puhelimen, postin, telefaksin ja sähköpostin välityksellä
 • yhteydenpito asiakkaan haluamalla tavalla
 • tarvittaessa välitämme toimeksiannon joko kokonaan tai osan siitä asian hoidon kannalta soveliaammin sijoittuvalle asianajajalle, tarvittaessa myös ulkomaille
 • yhteistyötoimistot Münchenissä ja Tukholmassa.