Takaisin ylös

Palvelut

Oikeudellinen neuvonta

* ei yleistä maksutonta puhelinneuvontaa, toimeksiantoa edeltäviä keskusteluja ei laskuteta;

* maksuttomat neuvontapalvelut Autoliiton ja yrittäjäyhdistysten jäsenille;

* yksinkertainen neuvonanto puhelimitse, sähköpostin välityksellä tai henkilökohtaisessa neuvottelussa kiinteään hintaan (kysy voimassa olevaa hinnastoamme);

* laajempaa selvitystä edellyttävä neuvonta tuntiveloituksella, myös kirjalliset lausunnot

Asiakirjojen laatiminen ja tarkastaminen

* kauppakirjat, testamentit ym. asiakirjat laaditaan vankan kokemuksen perusteella;

* erikseen sovittaessa asiakirjat myös sähköisessä muodossa (sähköpostina);

* yrityksille sopimusten tarkastuspalvelu kiinteään hintaan (kysy sopimushuoltoa)

Asianajotoimeksiannot

* riita-, rikos- ja hakemusasiat yleisissä tuomioistuimissa, hallintovalitukset ja kantelut hallintotuomioistuimissa, muut asianajotoimeksiannot (kuluttajariitalautakunta ym.);

* avustamme yleisen oikeusavun hakemisessa tai oikeusturvavakuutusedun vahvistamisessa

Viranomaismääräykseen perustuvat pesänselvitykset ja muut tehtävät

* konkurssi- ja kuolinpesien selvitykset, perinnönjaot ja ositukset;

* yrityssaneeraukset ja yksityishenkilön velkajärjestelyt

* yhteisomistussuhteiden purkaminen uskottuna miehenä

Etätoimeksiannot ja toimeksiannon välitykset

* toimeksiannot vastaanotetaan myös puhelimen, postin, telefaksin ja sähköpostin välityksellä

* yhteydenpito asiakkaan haluamalla tavalla

* tarvittaessa välitämme toimeksiannon joko kokonaan tai osan siitä asian hoidon kannalta soveliaammin sijoittuvalle asianajajalle, tarvittaessa myös ulkomaille;

* yhteistyötoimistot Münchenissä ja Tukholmassa.